EM_GETTEXTMODE

[To wstępne dokumentacji oraz z zastrzeżeniem zmiany.]

Rich Edit 2.0 i nowsze: Wysłać wiadomość EM_GETTEXTMODE Pobierz bieżący tryb tekst i Cofnij poziom formant edycji wzbogaconej.

Rich Edit 1.0: Ta wiadomość nie jest obsługiwane.

 EM_GETTEXTMODE wParam = 0;        / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0;        / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Parametry nie są używane; muszą one być zerem.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest zestaw flag bitowych, z tryb TEKSTOWY typ wyliczeniowy. Flagi wskazują bieżący tryb tekst i Cofnij poziom kontroli.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, EM_SETTEXTMODE, tryb TEKSTOWY

Index