EM_GETIMEOPTIONS

Pobiera bieżący Opcje edytora IME. Ten komunikat jest dostępny tylko w języków azjatyckich wersjach systemu operacyjnego.

EM_GETIMEOPTIONS
wParam = (WPARAM) 0;
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) 0 

Zwraca wartości

Zwraca kombinacji wartości opcji IME opisane dla wiadomości EM_SETIMEOPTIONS.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, EM_SETIMEOPTIONS

Index