FORMATRANGE

Struktura FORMATRANGE zawiera informacje, że bogate edytować kontroli wykorzystania do sformatowania swojej produkcji danego urządzenia. Ta struktura jest używany wraz z wiadomością, EM_FORMATRANGE.

element TypeDef struct _formatrange {HDC hdc; 
    HDC hdcTarget; 
    RECT rc; 
    RECT rcPage; 
    CHARRANGE chrg; 
} FORMATRANGE 

 

Członkowie

hdc
Urządzenie do renderowania do.
hdcTarget
Urządzenie docelowe na format.
rc
Obszar do renderowania do. Jednostki są w TWIPACH
rcPage
Cały obszar urządzenia renderowania. Jednostki są w TWIPACH
chrg
Zakres tekstu do formatowania.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit struktur, EM_FORMATRANGE

Index