EN_REQUESTRESIZE

Wiadomości z powiadomieniem EN_REQUESTRESIZE powiadamia okno nadrzędne formant edycji wzbogaconej, że zawartość formantu jest mniejsza lub większa niż rozmiar okna formantu. Formant edycji wzbogaconej wysyła to powiadomienie w formie WM_NOTIFY wiadomości.

EN_REQUESTRESIZE wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (REQRESIZE FAR *) lpReSize 

 

Parametry

uID
Identyfikator formant edycji wzbogaconej.
lpReSize
Wskaźnik do struktury REQRESIZE.

Zwraca wartości

Nie zwraca wartości.

Uwagi

Do obsługi bottomless zachowanie formant edycji wzbogaconej, okno nadrzędne musi rozmiaru formantu, po otrzymaniu tej wiadomości z powiadomieniem.

Aby otrzymywać powiadomienia o EN_REQUESTRESIZE, należy określić flagi ENM_REQUESTRESIZE w masce wysyłany wraz z wiadomością EM_SETEVENTMASK.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Bogate Edytuj Omówienie kontroli, bogate w edycji wiadomości powiadomień, REQRESIZE, WM_NOTIFY

Index