EN_SELCHANGE

Wiadomości z powiadomieniem EN_SELCHANGE powiadamia okno nadrzędne formant edycji wzbogaconej, który zmienił bieżącego zaznaczenia. Formant edycji wzbogaconej wysyła to powiadomienie w postaci wiadomości WM_NOTIFY.

EN_SELCHANGE wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (SELCHANGE FAR *) lpSelChange 

 

Parametry

uID
Identyfikator formant edycji wzbogaconej.
lpSelChange
Wskaźnik do struktury SELCHANGE.

Zwraca wartości

Nie zwraca wartości.

Uwagi

Aby otrzymywać powiadomienia o EN_SELCHANGE, należy określić flagi ENM_SELCHANGE w masce wysyłany wraz z wiadomością EM_SETEVENTMASK.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Bogate Edytuj Omówienie kontroli, bogate w edycji wiadomości powiadomień, SELCHANGE, WM_NOTIFY

Index