INTERPUNKCJA

Struktura znaki INTERPUNKCYJNE zawiera informacje o znak interpunkcyjny używany w formancie edycji wzbogaconej.

element TypeDef struct _punctuation {}
    UINT iSize;          / / rozmiar tabeli; patrz poniżej
    LPSTR szPunctuation;  / / interpunkcji; patrz poniżej
} ZNAKÓW INTERPUNKCYJNYCH 

 

Członkowie

iSize
Rozmiar w bajtach buforu wskazywanego przez członka szPunctuation.
szPunctuation
Adres buforu zawierające znaki interpunkcyjne.

Uwagi

Ta struktura jest używana tylko w języków azjatyckich wersjach systemu operacyjnego.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit struktur

Index