COMPCOLOR

Struktura COMPCOLOR zawiera ustawienia kolorów dla ciąg składu.

element TypeDef struct {}
  COLORREF crText;    
  COLORREF crBackground; 
  DWORD dwEffects;    
} COMPCOLOR 

Członkowie

crText
Kolor tekstu.
crBackground
Kolor tła.
dwEffects
Znak wpływu wartości opisane dla członka dwEffects w strukturze CHARFORMAT.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit struktur, CHARFORMAT

Index