EM_SETPARAFORMAT

Wiadomość EM_SETPARAFORMAT określa formatowanie bieżącego zaznaczenia w formancie edycji wzbogaconej akapitu.

EM_SETPARAFORMAT wParam = 0;  / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (PARAFORMAT FAR *) lpFmt 

 

Parametry

lpFmt
Wskaźnik do struktury PARAFORMAT , określając nowe atrybuty formatowania akapitu. Tylko atrybuty określone przez członka dwMask są zmieniane.

Rich Edit 2.0 i nowsze: Ten parametr może być wskaźnik do struktury PARAFORMAT2 , która jest rozszerzeniem struktury PARAFORMAT . Przed wysłaniem wiadomości EM_SETPARAFORMAT, ustawić strukturę cbSize Członkowskie do wskazania wersję struktury.

Zwraca wartości

Zwraca wartość różną od zera w przypadku powodzenia, lub w przeciwnym razie zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, PARAFORMAT, PARAFORMAT2

Index