EM_GETPUNCTUATION

Pobiera bieżący znaków interpunkcyjnych dla formant edycji wzbogaconej. Ten komunikat jest dostępny tylko w języków azjatyckich wersjach systemu operacyjnego.

EM_GETPUNCTUATION
wParam = fType (WPARAM) (UINT);
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (znaki INTERPUNKCYJNE FAR *) punctTable 

Parametry

fType
Flaga typ znaków interpunkcyjnych. Może mieć jedną z następujących wartości:
Wartość Znaczenie
PC_LEADING Prowadząc znaki interpunkcyjne
PC_FOLLOWING Następujące znaki interpunkcyjne
PC_DELIMITER Ogranicznik

Wartość PC_OVERFLOW nie jest obsługiwana.

punctTable
Adres struktury znaki INTERPUNKCYJNE , które odbiera znaki interpunkcyjne.

Zwraca wartości

Zwraca wartość różną od zera w przypadku powodzenia; w przeciwnym razie zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, znaki INTERPUNKCYJNE

Index