EM_GETOPTIONS

Pobiera opcji formant edycji wzbogaconej.

EM_GETOPTIONS
wParam = (WPARAM) 0;
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) 0 

Zwraca wartości

Zwraca bieżące wartości opcji. Może być kombinacją wartości opisane dla wiadomości EM_SETOPTIONS.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, EM_SETOPTIONS

Index