EN_SAVECLIPBOARD

Powiadamia bogatymi edytować formantu nadrzędnego okno, w którym formant jest zamknięcie i Schowek zawiera informacje.

EN_SAVECLIPBOARD
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (ENSAVECLIPBOARD *) lpesc 

Parametry

uID
Identyfikator formant edycji wzbogaconej.
lpesc
Wskaźnik do struktury ENSAVECLIPBOARD , zawierający informacje o Schowka.

Zwraca wartości

Zwraca wartość zero, jeśli Schowka powinny zostać udostępnione innym aplikacjom, różną od zera, jeśli Schowka nie powinien zostać zapisany.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit powiadomieniu, ENSAVECLIPBOARD

Index