IRichEditOle::InPlaceDeactivate

Informuje formant edycji wzbogaconej aby zdezaktywować aktualnie aktywny obiekt w miejscu, ewentualne.

HRESULT InPlaceDeactivate() 

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu. Można użyć GetScode do pobrania SCODE. Może być wartość S_OK w przypadku sukcesu lub pewną inną wartość zwracany przez obiekty OLE. Błąd nie jest zwracany w przypadku nie aktywny obiekt w miejscu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, IRichEditOle

Index