EN_PROTECTED

Wiadomości z powiadomieniem EN_PROTECTED powiadamia okno nadrzędne formant edycji wzbogaconej, że użytkownik podejmuje akcję, która zmieniłaby chroniony zakres tekstu. Formant edycji wzbogaconej wysyła to powiadomienie w formie WM_NOTIFY wiadomości.

EN_PROTECTED wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (ENPROTECTED FAR *) lpEnProtected 

 

Parametry

uID
Identyfikator formant edycji wzbogaconej.
lpEnProtected
Wskaźnik do struktury ENPROTECTED zawierające informacje na temat komunikatu, który wyzwolił powiadomienia.

Zwraca wartości

Zwraca zero, która ma umożliwić działanie lub wartość różną od zera do zapobiegania.

Uwagi

Jeśli zwraca wartość zero, a członkowie msg, wParami fikcyjnymi struktury ENPROTECTED są zmieniane, kontroli przetwarza wiadomość zrewidowane zamiast oryginalnej wiadomości.

Aby otrzymywać powiadomienia o EN_PROTECTED, należy określić flagi ENM_PROTECTED w masce wysyłany wraz z wiadomością EM_SETEVENTMASK.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Bogate Edytuj Omówienie kontroli, bogate w edycji wiadomości powiadomień, ENPROTECTED, WM_NOTIFY

Index