EM_GETTEXTRANGE

Wiadomość EM_GETTEXTRANGE pobiera określony zakres znaków z formant edycji wzbogaconej.

EM_GETTEXTRANGE wParam = 0; 
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (obiektu TEXTRANGE FAR *) lpRange 

 

Parametry

lpRange
Wskaźnik do struktury obiektu TEXTRANGE , która określa zakres znaków do pobierania i buforu w celu kopiowania znaków, które mają.

Zwraca wartości

Zwraca liczbę znaków, kopiowane, nie włączając kończącego znaku null.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, obiektu TEXTRANGE

Index