EN_CORRECTTEXT

Powiadomi, że bogate edytować okno nadrzędne formantu, który wystąpił gest SYV_CORRECT. Formant edycji wzbogaconej wysyła to powiadomienie w formie WM_NOTIFY wiadomości.

EN_CORRECTTEXT
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (ENCORRECTTEXT FAR *) lpEnCorrectText 

Parametry

uID
Identyfikator formant edycji wzbogaconej.
lpEnCorrectText
Wskaźnik do struktury ENCORRECTTEXT określające wybór powinien być skorygowany.

Zwraca wartości

Zwraca wartość zero powoduje ignorowanie akcji, różną od zera do przetworzenia go.

Uwagi

Ta wiadomość jest wysyłana tylko wtedy, gdy dostępne są funkcje pióro.

Aby otrzymywać powiadomienia o EN_CORRECTTEXT, należy określić flagi ENM_CORRECTTEXT w masce wysyłany wraz z wiadomością EM_SETEVENTMASK.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Bogate Edytuj Omówienie kontroli, bogate w edycji wiadomości powiadomień, ENCORRECTTEXT, WM_NOTIFY