EM_SETBKGNDCOLOR

Wiadomość EM_SETBKGNDCOLOR ustawia kolor tła dla formant edycji wzbogaconej.

EM_SETBKGNDCOLOR wParam = fUseSysColor (WPARAM) (wartość logiczna); 
fikcyjnymi = clr (FIKCYJNYMI) (COLORREF) 

 

Parametry

fUseSysColor
Wartość określająca, czy używać kolorów systemu. Jeśli ten parametr jest niezerowa, tło ustawiono systemu kolor tła okna. W przeciwnym razie tło ustawiono określonego koloru.
środowisko clr
COLORREF Struktura określająca kolor, jeżeli fUseSysColor jest zero.

Zwraca wartości

Zwraca stare kolor tła.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Bogate edytować Omówienie kontroli, Rich Edit wiadomości, COLORREF

Index