Bogate edytować flagi maski zdarzeń kontroli

Maskę zdarzeń określa, jakie komunikaty powiadamiające formant edycji wzbogaconej wysyła jego okno nadrzędne. Maskę zdarzeń może mieć zero lub więcej z tych wartości:

Wartość Znaczenie
ENM_CHANGE Wysyła powiadomienia EN_CHANGE.
ENM_CORRECTTEXT Wysyła powiadomienia EN_CORRECTTEXT.
ENM_DROPFILES Wysyła powiadomienia EN_DROPFILES.
ENM_KEYEVENTS Wysyła EN_MSGFILTER powiadomienia o zdarzeniach klawiatury.
ENM_MOUSEEVENTS Wysyła EN_MSGFILTER powiadomienia o zdarzeniach myszy.
ENM_PROTECTED Wysyła powiadomienia EN_PROTECTED.
ENM_RESIZEREQUEST Wysyła powiadomienia EN_REQUESTRESIZE.
ENM_SCROLL Wysyła powiadomienia EN_HSCROLL.
ENM_SELCHANGE Wysyła powiadomienia EN_SELCHANGE.
ENM_UPDATE Wysyła powiadomienia EN_UPDATE.

Domyślną maskę zdarzeń jest ENM_NONE, w którym to przypadku żadnych komunikatów powiadomienia są wysyłane do okno nadrzędne. Możesz pobrać i ustawić maskę zdarzeń dla formant edycji wzbogaconej przy użyciu wiadomości ENM_GETEVENTMASK i ENM_SETEVENTMASK.

Index