EM_FINDTEXT

Wiadomość EM_FINDTEXT znajdzie tekst w formancie edycji wzbogaconej.

EM_FINDTEXT wParam = fuFlags (WPARAM) (UINT); 
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (FINDTEXT FAR *) lpFindText 

 

Parametry

fuFlags
Zero lub więcej wartości FR_MATCHCASE i FR_WHOLEWORD.
lpFindText
Wskaźnik do struktury FINDTEXT zawierających informacje o operacji Znajdź.

Zwraca wartości

Zwraca pozycję znaku od zera następnego meczu lub -1, jeśli istnieją więcej dopasowań.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.
Unicode:Zdefiniowane jako wiadomości Unicode i ANSI.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, FINDTEXT