IRichEditOleCallback::DeleteObject

Powiadomienie, że obiekt ma zostać skreślona z formant edycji wzbogaconej. Obiekt jest nie niekoniecznie jest zwalniany, kiedy członek ten jest nazywany.

(HRESULT UsuńObiekt LPOLEOBJECT  lpoleobj  );
 

Parametry

lpoleobj
Wskaźnik do struktury obiekt określające obiekt, który jest usuwany.

Zwraca wartości

Nie zwraca wartości.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, IRichEditOleCallback

Index