Strumienie

Strumienie można używać do przesyłania danych do lub z formant edycji wzbogaconej. Strumień jest zdefiniowane przez strukturę EDITSTREAM , która określa buforu funkcji zdefiniowanych przez aplikację wywołanie zwrotne.

Do odczytu danych do sformatowanego formant edycyjny (oznacza to, że strumień danych), użyj komunikat EM_STREAMIN . Formant powtarzalnie wywołuje aplikacji funkcji wywołania zwrotnego, który przenosi część danych do buforu za każdym razem.

Aby zapisać zawartość bogate formant edycyjny (oznacza to, że strumień danych), można użyć wiadomości EM_STREAMOUT . Formant wielokrotnie zapisuje do buforu, a następnie wywołuje aplikacji funkcji wywołania zwrotnego. Dla każdego wywołania funkcji wywołania zwrotnego zapisuje zawartość buforu.

Index