EM_GETSELTEXT

Wiadomość EM_GETSELTEXT pobiera aktualnie zaznaczonego tekstu w formancie edycji wzbogaconej.

EM_GETSELTEXT wParam = 0; 
fikcyjnymi = lpBuf (FIKCYJNYMI) (LPSTR) 

 

Parametry

lpBuf
Wskaźnik do buforu, który odbiera zaznaczonego tekstu. Aplikacja wywołująca musi zapewnić, że bufor jest wystarczająco duży, aby pomieścić zaznaczonego tekstu.

Zwraca wartości

Zwraca liczbę znaków, kopiowane, nie włączając kończącego znaku null.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości

Index