UNDONAMEID

[To wstępne dokumentacji oraz z zastrzeżeniem zmiany.]

Typ wyliczeniowy UNDONAMEID zawiera wartości, które wskazują, że rodzaje sformatowanego edytowanie działań kontrolnych, które mogą być cofnięte lub redone. Komunikaty EM_GETREDONAME i EM_GETUNDONAME zwracają wartość za pomocą ten typ wyliczeniowy.

element TypeDef enum _undonameid {}
  UID_UNKNOWN = 0,
  UID_TYPING = 1,
  UID_DELETE = 2,
  UID_DRAGDROP = 3,
  UID_CUT = 4,
  UID_PASTE = 5
} UNDONAMEID 

Moduł wyliczający wartość Znaczenie
UID_UNKNOWN Typ akcji cofania jest nieznany.
UID_TYPING Wpisując operacji.
UID_DELETE Usuń operacji.
UID_DRAGDROP Przeciąganie i upuszczanie operacji.
UID_CUT Wytnij działanie.
UID_PASTE Operacja wklejania.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wyliczeń, EM_GETREDONAME, EM_GETUNDONAME

Index