EM_REQUESTRESIZE

Wiadomość EM_REQUESTRESIZE sił formant edycji wzbogaconej wysłać powiadomienie EN_REQUESTRESIZE do jej okno nadrzędne.

EM_REQUESTRESIZE wParam = 0; 
fikcyjnymi = 0 

 

Zwraca wartości

Nie zwraca wartości.

Uwagi

Ten komunikat jest użyteczne podczas przetwarzania dla nadrzędnego formant edycji wzbogaconej bottomless WM_SIZE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, EN_REQUESTRESIZE, WM_SIZE

Index