ENOLEOPFAILED

Zawiera informacje o niepowodzenie operacji OLE.

element TypeDef struct {}
  NMHDR nmhdr; 
  LONG iob;   
  LONG lOper;  
  HRESULT hr;  
} ENOLEOPFAILED 

Członkowie

nmhdr
Powiadomienie nagłówka.
iob
Indeks obiektów.
lOper
OLE operacji, niepowodzenie. Może to być OLEOP_DOVERB do wskazania, że Funkcja IOleObject::DoVerb nie powiodło się.
hr
Kod błędu zwrócony przez obiekt na działanie.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Bogate Edytuj Omówienie kontroli, Rich Edit struktur, EN_OLEOPFAILED, IOleObject::DoVerb

Index