ENDROPFILES

Struktura ENDDROPFILES zawiera informacje skojarzone z powiadomienie EN_DROPFILES . Formant edycji wzbogaconej wysyła to powiadomienie, po odebraniu WM_DROPFILES wiadomości.

element TypeDef struct _endropfiles {NMHDR nmhdr; 
    UCHWYT hDrop; 
    DŁUGIE PK; 
    BOOL fProtected; 
} ENDROPFILES 

 

Członkowie

nmhdr
Powiadomienie nagłówka.
hDrop
Dojście do listy porzucone pliki, (taki sam, jak w przypadku WM_DROPFILES). Ten uchwyt jest używana w funkcji DragFinish, DragQueryFilei DragQueryPoint.
pk
Położenia znaku, jaką będzie dodaje porzucone pliki.
fProtected
Wartość logiczna określająca, czy stanowisko określony znak jest chroniony (TRUE) lub nie chronione (FAŁSZ).

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Bogate edytować Omówienie kontroli, Rich Edit struktur, DragFinish, DragQueryFile, DragQueryPoint, EN_DROPFILES, WM_DROPFILES

Index