IRichEditOleCallback::GetDragDropEffect

Pozwala klientowi określić efekty upuszczenie.

(HRESULT GetDragDropEffect BOOL  fDrag, DWORD  grfKeyState, LPDWORD  pdwEffect  );
 

Parametry

fDrag
TRUE jeśli kwerenda jest dla IDropTarget::DragEnter lub IDropTarget::DragOver jeśli FAŁSZ kwerendy jest IDropTarget::Drop.
grfKeyState
Kluczowe państwa, zgodnie z definicją OLE.
pdwEffect
Wskaźnik zmienna, która zawiera efekt normalnie wykorzystywanych przez formant edycji wzbogaconej. Zwrot zmienna jest ustawiana w celu używania.

Zwraca wartości

Nie zwraca wartości.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Bogate edytować Omówienie kontroli, interfejsów OLE Rich Edit, IDropTarget::DragEnter, IDropTarget::DragOver, IDropTarget::DropIRichEditOleCallback

Index