IRichEditOle::GetClipboardData

Pobiera obiektu clipboard dla zakresu w formancie edycji.

(HRESULT GetClipboardData CHARRANGE DALEKO  * lpchrg, DWORD  reco, LPDATAOBJECT DALEKO  * lplpdataobj  );
 

Parametry

lpchrg
Wskaźnik do struktury CHARRANGE , określając zakres do utworzenia obiektu clipboard dla.
reco
Flaga operacji schowka. Może być jedną z tych wartości.
RECO_COPY Skopiuj do Schowka.
RECO_CUT Wycina do Schowka.
RECO_DRAG Przeciągnij operacji (przeciągnij i upuść)
RECO_DROP Operacja Drop (przeciągnij i upuść).
RECO_PASTE Wklejenie ze Schowka.

lplpdataobj
Wskaźnik do struktury obiektu DATAOBJECT , która odbiera obiektu clipboard reprezentujący określony w parametrze lpchrg zakres.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, CHARRANGE, IRichEditOle

Index