ENPROTECTED

Struktura ENPROTECTED zawiera informacje skojarzone z powiadomienie EN_PROTECTED . Formant edycji wzbogaconej wysyła to powiadomienie, gdy użytkownik próbuje edytować tekst chronionych.

element TypeDef struct _enprotected {NMHDR nmhdr; 
  _WPAD _wPad1; 
  UINT msg; 
  _WPAD _wPad2; 
  WPARAM wParam; 
  FIKCYJNYMI fikcyjnymi; 
  CHARRANGE chrg; 
} ENPROTECTED 

 

Członkowie

nmhdr
Powiadomienie nagłówka.
msg
Wiadomość, która wyzwoliła powiadomienia.
wParam
parametr wParam wiadomości.
fikcyjnymi
parametr fikcyjnymi wiadomości.
chrg
Bieżące zaznaczenie.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit struktur, EN_PROTECTED

Index