EM_SETTARGETDEVICE

Wiadomość EM_SETTARGETDEVICE ustawia szerokość urządzenia i wiersza docelowego używane dla WYSIWYG (what you see is what you get) formatowanie RTF formant edycyjny.

EM_SETTARGETDEVICE wParam = hdcTarget (WPARAM) (HDC); 
fikcyjnymi = cxLineWidth (FIKCYJNYMI) (int) 

 

Parametry

hdcTarget
Dojście do kontekstu urządzenia dla urządzenia.
cxLineWidth
Szerokość linii służących do formatowania.

Zwraca wartości

Zwraca wartość różną od zera w przypadku powodzenia, lub w przeciwnym razie zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości

Index