OBIEKTU TEXTRANGE

Struktura obiektu TEXTRANGE odbiera zakres tekstu z formant edycji wzbogaconej. Ta struktura jest wypełniane przez komunikat EM_GETTEXTRANGE. Bufor wskazywanego przez członka lpstrText musi być wystarczająco duża, aby otrzymać wszystkie znaki i znak null teminating.

pedef struktury _textrange {CHARRANGE chrg; 
    LPSTR lpstrText; 
} OBIEKTU TEXTRANGE 

 

Członkowie

chrg
Zakres znaków uzyskanie.
lpstrText
Wskaźnik do buforu do otrzymania tekstu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.
Unicode:Zdefiniowane jako struktur Unicode i ANSI.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit struktur, EM_GETTEXTRANGE

Index