EM_GETIMECOLOR

Pobiera kolor skład edytora IME. Ten komunikat jest dostępny tylko w języków azjatyckich wersjach systemu operacyjnego.

EM_GETIMECOLOR
wParam = (WPARAM) 0;
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (COMPCOLOR *) aCompColor 

Parametry

aCompColor
Adres tablicy 4-elementu konstrukcji COMPCOLOR , odbierająca kolorów kompozycji.

Zwraca wartości

Zwraca wartość różną od zera w przypadku powodzenia, w przeciwnym razie zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, COMPCOLOR

Index