Sformatowany tekst operacji

Aplikację można wysyłać wiadomości do pobrania lub wyszukiwanie tekstu w formancie edycji wzbogaconej. Można pobrać zaznaczonego tekstu lub określonego zakresu tekstu.

Aby uzyskać zaznaczonego tekstu w formancie edycji wzbogaconej, należy użyć komunikat EM_GETSELTEXT . Tekst zostanie skopiowany do tablicy określonego znaku. Należy się upewnić, że tablicy jest wystarczająco duży, aby pomieścić zaznaczonego tekstu oraz kończącego znaku null.

Aby pobrać określony zakres tekstu, użyć komunikat EM_GETTEXTRANGE . Struktura obiektu TEXTRANGE z tej wiadomości określa zakres tekstu, aby pobrać i wskazuje na tablicy znaków, który odbiera tekst. Tutaj ponownie, aplikacja musi zapewnić że tablica jest wystarczająco duży, dla określonego tekstu plus kończącego znaku null.

Ciąg znaków w formancie edycji wzbogaconej można wyszukiwać, używając wiadomości EM_FINDTEXT . Struktura FINDTEXT używane w tej wiadomości określa zakres tekstu do wyszukiwania i ciąg znaków do wyszukania. Można również określić takie opcje, jak czy wyszukiwanie jest rozróżniana wielkość liter.

Index