REPASTESPECIAL

Zawiera informacje identyfikujące czy aspekt wyświetlania wklejonego obiektu powinny być oparte na zawartości obiektu lub ikonę, która reprezentuje obiekt.

element TypeDef struct _repastespecial {DWORD dwAspect;  / / wyświetlacza aspekt dla obiektu
    DWORD dwParam;   / / aspekt danych
} REPASTESPECIAL 

 

Członkowie

dwAspect
Wyświetlanie proporcji. Może być DVASPECT_CONTENT, jeżeli aspekt wklejany obiekt jest oparty na zawartość obiektu lub DVASPECT_ICON, jeżeli aspekt jest oparty na widoku ikony obiektu.
dwParam
Aspekt danych. Jeśli dwAspect jest DVASPECT_ICON, członek ten zawiera uchwyt na metapliki z widoku ikony obiektu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit struktur

Index