EM_GETPARAFORMAT

Pobiera wiadomość EM_GETPARAFORMAT formatowania akapitu bieżącego zaznaczenia w formancie edycji wzbogaconej.

EM_GETPARAFORMAT wParam = 0; 
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (PARAFORMAT FAR *) lpFmt 

 

Parametry

lpFmt
Wskaźnik do struktury PARAFORMAT , odbierająca atrybuty bieżącego zaznaczenia formatowania akapitu.

Jeśli zaznaczona jest więcej niż jeden akapit, struktury uzyskuje atrybuty akapitu pierwszego i Państwa dwMask określa, które atrybuty są spójne całego zaznaczenia.

Rich Edit 2.0 i nowsze: Ten parametr może być wskaźnik do struktury PARAFORMAT2 , która jest rozszerzeniem struktury PARAFORMAT . Przed wysłaniem wiadomości EM_GETPARAFORMAT, ustawić strukturę cbSize Członkowskie do wskazania wersję struktury.

Zwraca wartości

Zwraca wartość członka dwMask struktury PARAFORMAT.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, PARAFORMAT, PARAFORMAT2