EN_IMECHANGE

Powiadomi, że bogate edytować formantu nadrzędnego, który zmienił się stan konwersji edytora IME. Ten komunikat jest dostępna tylko dla języków azjatyckich wersjach systemu operacyjnego.

EN_IMECHANGE
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) 0 

Parametry

uID
Identyfikator formant edycji wzbogaconej.

Zwraca wartości

Zwraca wartość zero.

Uwagi

Aby otrzymywać powiadomienia o EN_IMECHANGE, należy określić flagi ENM_IMECHANGE w masce wysyłany wraz z wiadomością EM_SETEVENTMASK.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Nieobsługiwane.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, komunikaty powiadamiające Rich Edit

Index