EM_SELECTIONTYPE

Wiadomość EM_SELECTIONTYPE określa typ zaznaczenia na formant edycji wzbogaconej.

EM_SELECTIONTYPE wParam = 0; 
fikcyjnymi = 0 

 

Zwraca wartości

Zwraca SEL_EMPTY, jeśli zaznaczenie jest pusty, albo jeden lub więcej z następujących wartości:

Wartość Zawartooć zaznaczenia
SEL_TEXT Tekst
SEL_OBJECT Co najmniej jeden obiekt OLE
SEL_MULTICHAR Więcej niż jeden znak tekstu
SEL_MULTIOBJECT Więcej niż jeden obiekt OLE

Uwagi

Ten komunikat jest użyteczne podczas WM_SIZE przetwarzania dla nadrzędnego formant edycji wzbogaconej bottomless.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, WM_SIZE

Index