EM_GETIMECOMPMODE

[To wstępne dokumentacji oraz z zastrzeżeniem zmiany.]

Rich Edit 2.0 i nowsze: Wysłać wiadomość EM_GETIMECOMPMODE Aby uzyskać bieżący tryb edytora IME dla formant edycji wzbogaconej.

Rich Edit 1.0: Ta wiadomość nie jest obsługiwane.

EM_GETIMECOMPMODE wParam = 0;       / / nie używane;  musi być zerowe fikcyjnymi = 0;       / / nie używane;  musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Parametry nie są używane; muszą one być zerem.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest jedna z następujących wartości bitów.

Moduł wyliczający wartość Znaczenie
ICM_NOTOPEN
ICM_LEVEL3
ICM_LEVEL2
ICM_LEVEL2_5
ICM_LEVEL2_SUI

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości

Index