IRichEditOleCallback::ShowContainerUI

Informuje aplikacji, czy ma być wyświetlany interfejs użytkownika kontenera. Formant edycji wzbogaconej naprzód szuka doubleclicks i podporządkowuje wywołanie, jeśli jest to właściwe, (zgodnie z opisem w dokumentacji OLE). Aplikacje mogą odroczyć ukrywanie ozdoby, do chwili odebrania wywołania IOleInPlaceFrame::SetBorderSpace.

(HRESULT ShowContainerUI BOOL  fShow  );
 

Parametry

fShow
Pokaż kontenera UI flagi. Wartość PRAWDA, aby pokazać, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu.

Ta funkcja zostaje wywołana przez OnUIActivate i OnUIDeActivate metody interfejsu IOleInPlaceSite.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Bogate Edytuj Omówienie kontroli, interfejsy OLE Rich Edit, IRichEditOleCallback, OnUIActivate, OnUIDeActivate

Index