EM_SETEVENTMASK

Wiadomość EM_SETEVENTMASK Ustawia maskę zdarzeń dla formant edycji wzbogaconej. Maskę zdarzeń określa, jakie komunikaty powiadamiające kontroli wysyła do jego okno nadrzędne.

EM_SETEVENTMASK wParam = 0; 
fikcyjnymi = dwMask (FIKCYJNYMI) (DWORD) 

 

Parametry

dwMask
Nowe maskę zdarzeń dla formant edycji wzbogaconej.

Zwraca wartości

Zwraca poprzedni maskę zdarzeń.

Uwagi

Maska zdarzenie domyślne (przed dowolną ustawiono) jest ENM_NONE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości

Index