Nieobsługiwane funkcje kontroli edycji

Rich edycyjnym obsługuje większość, ale nie wszystkie funkcje wielowierszowy edycja formantów. W tej sekcji wymieniono komunikaty sterujące Edycja i style okien, które nie są obsługiwane przez sformatowanego jest edytowanie formantów.

Następujące komunikaty są przetwarzane przez formantach edycyjnych, ale nie przez sformatowanego jest edytowanie formantów.

Komunikat nieobsługiwany Komentarze
EM_FMTLINES Nie jest obsługiwana.
EM_GETHANDLE Rich edycyjnym nie należy przechowywać tekst jako proste tablica znaków.
EM_GETMARGINS Nie jest obsługiwana.
EM_GETPASSWORDCHAR Styl ES_PASSWORD nie jest obsługiwany.
EM_SETHANDLE Rich edycyjnym nie należy przechowywać tekst jako proste tablica znaków.
EM_SETMARGINS Nie jest obsługiwana.
EM_SETPASSWORDCHAR Styl ES_PASSWORD nie jest obsługiwany.
EM_SETRECTNP Nie jest obsługiwana.
EM_SETTABSTOPS Wiadomość EM_SETPARAFORMAT jest używana zamiast.
WM_CTLCOLOR Wiadomość EM_SETBKGNDCOLOR jest używana zamiast.
WM_GETFONT Wiadomość EM_GETCHARFORMAT jest używana zamiast.

Następujące style okien są używane z wielowierszowych formantów edycyjnych, ale nie z bogatych jest edytowanie formantów:

ES_LOWERCASE ES_PASSWORD
STYL ES_OEMCONVERT ES_UPPERCASE

Index