EM_EXGETSEL

Wiadomość EM_EXGETSEL pobiera datę początkową i końcową pozycji znaku zaznaczenia w formancie edycji wzbogaconej.

EM_EXGETSEL wParam = 0; 
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (CHARRANGE FAR *) lpchr 

 

Parametry

lpchr
Wskaźnik do struktury CHARRANGE , odbierająca zakres wyboru.

Zwraca wartości

Nie zwraca wartości.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, CHARRANGE

Index