EM_GETEVENTMASK

Wiadomość EM_GETEVENTMASK pobiera maskę zdarzeń dla formant edycji wzbogaconej. Maskę zdarzeń określa, jakie komunikaty powiadamiające kontroli wysyła do jego okno nadrzędne.

EM_GETEVENTMASK wParam = 0;  / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0;  / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Zwraca wartości

Zwraca maskę zdarzeń dla formant edycji wzbogaconej.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości

Index