IRichEditOle::ActivateAs

Uchwyty OLE "Uaktywnij jako" zachowanie przez rozładunku wszystkich obiektów klasy starych, mówienie OLE do traktuje te obiekty jako obiekty klasy nowych i przeładunku obiektów. Jeśli nie można ponownie załadować obiektów, zostaną one usunięte.

(HRESULT ActivateAs REFCLSID  rclsid, REFCLSID  rclsidAs  );
 

Parametry

rclsid
Identyfikator klasy, starą klasy.
rclsidAs
Identyfikator klasy nowej klasy.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu. Użycie GetScode do pobrania SCODE. Może mieć wartość S_OK w przypadku sukcesu lub SCODE wrócił z OLE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, IRichEditOle