CHARRANGE

Struktura CHARRANGE określa zakres znaków w formancie edycji wzbogaconej. Ta struktura jest używana z wiadomości EM_EXGETSEL i EM_EXSETSEL.

Jeśli członkowie cpMin i cpMax są równe, zakres jest pusta. Zakres zawiera wszystko, jeśli cpMin jest równa 0, a cpMax jest – 1.

 element TypeDef struct _charrange {LONG cpMin; 
    LONG cpMax; 
} CHARRANGE 

 

Członkowie

cpMin
Indeks pierwszego stanowiska intercharacter.
cpMax
Indeks ostatniej pozycji intercharacter.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit struktur, EM_EXGETSEL, EM_EXSETSEL