SELCHANGE

Oznaczeń SELCHANGE zawiera informacje związane z EN_SELCHANGE wiadomość z powiadomieniem. Formant edycji wzbogaconej wysyła to powiadomienie do jego okno nadrzędne, gdy bieżące zaznaczenie.

element TypeDef struct _selchange {NMHDR nmhdr; 
    CHARRANGE chrg; 
    Program WORD seltyp; 
} SELCHANGE 

 

Członkowie

nmhdr
Powiadomienie nagłówka.
chrg
Nowy zakres wyboru.
seltyp
Wartości określające zawartość nowego zaznaczenia. Ten element jest SEL_EMPTY, jeśli zaznaczenie jest pusty lub jeden lub więcej z następujących wartości:
Wartość Zawartooć zaznaczenia
SEL_TEXT Tekst
SEL_OBJECT Co najmniej jeden obiekt OLE
SEL_MULTICHAR Więcej niż jeden znak tekstu
SEL_MULTIOBJECT Więcej niż jeden obiekt OLE

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit struktur, EN_SELCHANGE

Index