REQRESIZE

Struktura REQRESIZE zawiera żądanej wielkości formant edycji wzbogaconej. Formant edycji wzbogaconej wysyła tę strukturę jego okno nadrzędne, jako część powiadomienie EN_REQUESTRESIZE.

element TypeDef struct _reqresize {NMHDR nmhdr; 
    RECT rc; 
} REQRESIZE 

 

Członkowie

nmhdr
Powiadomienie nagłówka.
rc
O nowym rozmiarze.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit struktur, EN_REQUESTRESIZE

Index