IRichEditOle::GetLinkCount

Zwraca liczbę obiektów w formancie edycji wzbogaconej, które są łączami.

DŁUGI GetLinkCount() 

Zwraca wartości

Zwraca liczbę łączy.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, IRichEditOle

Index