ENSAVECLIPBOARD

Zawiera informacje dotyczące obiektów i tekstu w Schowku.

element TypeDef struct {}
  NMHDR nmhdr;    
  LONG cObjectCount; 
  Cch długi;      
} ENSAVECLIPBOARD 

Członkowie

nmhdr
Powiadomienie nagłówka.
cObjectCount
Liczba obiektów w Schowku.
cch
Liczba znaków w Schowku.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit struktur

Index