EM_GETWORDWRAPMODE

Pobiera bieżący zawijania wyrazów i opcje dzielenia programu word na formant edycji wzbogaconej. Ten komunikat jest dostępny tylko w języków azjatyckich wersjach systemu operacyjnego.

EM_GETWORDWRAPMODE
wParam = (WPARAM) 0;
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) 0: 

Zwraca wartości

Zwraca bieżącą zawijania wyrazów i word opcje dzielenia.

Uwagi

Ta wiadomość nie muszą zostać przesłane przez procedurę dzielenia wyrazów zdefiniowanych przez aplikację.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości

Index