IRichEditOle::SaveCompleted

Formant edycji wzbogaconej mówi, że ostatnie operacja zapisywania została zakończona i że dlatego powinien prowadzić do różnych magazynów dla obiektu.

 (HRESULT SaveCompleted LONG  iob, LPSTORAGE  lpstg  );
 

Parametry

iob
Indeks obiektu, którego składowania jest określana. Jeśli ten parametr jest REO_IOB_SELECTION, używana jest zaznaczony obiekt.
pstg
Nowy magazyn obiektu. Jeśli magazyn nie jest NULL, formant edycji wzbogaconej uwolnień wszelkich składowania jest obecnie gospodarstwa dla obiektu i używa tego nowego magazynu zamiast.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu. Użycie GetScode do pobrania SCODE. Może być wartość S_OK lub E_INVALIDARG, gdy indeks jest nieprawidłowy.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, IRichEditOle

Index